imc grimborn icon

IMC Gimborn voor bedrijven

imc grimborn icon

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim is een grote kostenpost in het bedrijfsleven en vervelend voor werkgever én werknemer. Gemiddeld is het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven ongeveer 5 % wat betekent dat per werknemer van de duizend werkdagen ongeveer 50 verzuimd worden door ziekte (CBS). Dat betekent gemiddeld € 400,- verlies per dag per werknemer met ziekteverlof. Denk daarbij aan griep en rug- en nekklachten maar zeker ook aan stress en burn-out klachten (60 %). De normale weg via Arbodienst en bedrijfsarts is vaak omslachtig en langdurig.

Voorkomen én genezen
Met preventieve zorg en een gezonde leefstijl had het grootste deel van het verzuim voorkomen kunnen worden. Uit verschillende grootschalige onderzoeken blijkt namelijk dat, ’Healthcare Programs’ (Gezondheidsplannen) het ziekteverzuim bij personeel reduceren. Naast reductie van het ziekteverzuim blijken de gezondheidsprogramma’s voor werkgevers (en dus ook voor werknemers) nog andere voordelen te hebben: 85% meer betrokkenheid van werknemers, 62 % hogere productiviteit en 17 % minder verlies van talent.

Naast klachtenpreventie en leefstijlverbetering kunnen werknemers ook met acute klachten (op basis van afspraken met het betreffende bedrijf) met voorrang bij ons terecht. Wij kijken dan met welke therapie en/of  bij welke therapeut deze klachten het snelst en het best behandeld kunnen worden, zodat de werknemer weer snel het werk kan hervatten.

De kracht van IMC Gimborn
Het is onze missie om mensen weer snel terug te brengen naar gezondheid en mensen weer grip te geven op hun eigen gezondheid, welzijn en prestaties. Door een combinatie van gevalideerde testen en een persoonlijke intake, komen we tot een persoonlijk gezondheidsplan voor de werknemer. Ons team van vakkundig en gespecialiseerde therapeuten gaat dan met uw werknemer aan de slag. Op deze manier wordt de werknemer snel gezond en dit bevordert de duurzame inzetbaarheid in het bedrijf. IMC Gimborn helpt bij het verbeteren van vitaliteit op de werkvloer dankzij een innovatieve aanpak, waarbij werknemers hun volledige potentieel kunnen ontdekken. Samen kunnen we gezondheid en welzijn centraal stellen in uw organisatie.

Hoe gaat het IMC-traject in zijn werk?
Nadat er afspraken zijn gemaakt met het bedrijf kan een werknemer zich aanmelden voor het IMC-traject. Dan volgt er een intake bij een vaste casemanager (deze blijft tijdens het gehele traject het persoonlijke aanspreekpunt) en hij/zij zal een aantal metingen doen (data verzamelen) om de vitaliteit van de werknemer in kaart te brengen. Daarna wordt er integraal gekeken welke therapieën/ therapeuten nodig zijn voor een effectief herstel. Hierbij worden zowel reguliere als complementaire therapieën in gezet. Middels dit persoonlijke gezondheidsplan wordt de werknemer naar herstel begeleid. Tijdens het herstelprogramma doorloopt de werknemer de behandelingen die voor hem/haar nodig zijn, aangevuld met eventuele leefstijladviezen. Aan het einde van het programma worden opnieuw de vitaliteitsmetingen gedaan om een objectief beeld te krijgen van de verbeterde gezondheid. Bij de afsluiting van het programma bespreekt de casemanager of de hulpvraag beantwoord is en neemt de adviezen voor de toekomst door. 

Het is daarna raadzaam om een afspraak voor een preventieve check over een langere periode in te plannen om mogelijke terugval te voorkomen.

Kosten
Met het betreffende bedrijf zullen we op maat afspraken maken. Hierin wordt besproken van welke diensten en/of pakketten men gebruik wil maken met de daarbij horende kosten.