imc grimborn icon

Omgaan met paniekaanvallen

Een paniekaanval wordt gekenmerkt door plotselinge en intense angst of angst die vaak gepaard gaat met fysieke symptomen zoals hartkloppingen, kortademigheid, duizeligheid en een gevoel van onwerkelijkheid.

imc grimborn icon

Paniekaanvallen kunnen een verontrustende en overweldigende ervaring zijn voor degenen die ze ervaren. In deze blog gaan we dieper in op wat een paniekaanval is, hoe je het herkent, en belangrijke behandelingsopties, inclusief de rol van professionals zoals psychologen, osteopaten en acupuncturisten.

Wat is een paniekaanval?

Een paniekaanval wordt gekenmerkt door plotselinge en intense angst of angst die vaak gepaard gaat met fysieke symptomen zoals hartkloppingen, kortademigheid, duizeligheid en een gevoel van onwerkelijkheid. Deze aanvallen kunnen onverwacht optreden en zijn soms moeilijk te voorspellen.

We gaan dan ook wat dieper in op de fysiologie:
Zoals gezegd is een paniekaanval een plotselinge en intense episode van angst of angst die zowel fysieke als mentale reacties veroorzaakt. De fysiologie achter een paniekaanval is complex en omvat verschillende lichamelijke systemen die betrokken zijn bij de reactie op stress en angst.

 • Activatie van het autonome zenuwstelsel: Tijdens een paniekaanval wordt het autonome zenuwstelsel geactiveerd. Dit zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het reguleren van automatische lichaamsfuncties, zoals hartslag, ademhaling en spijsvertering. De activatie van het autonome zenuwstelsel tijdens een paniekaanval leidt tot een “vecht-of-vlucht”-reactie, waarbij het lichaam zich voorbereidt om te vechten tegen of te vluchten voor een vermeende dreiging. 
 • Sympathische activatie: Binnen het autonome zenuwstelsel is het sympathische zenuwstelsel verantwoordelijk voor het mobiliseren van energie en het verhogen van de alertheid in reactie op stress. Tijdens een paniekaanval is er een overactivering van het sympathische zenuwstelsel, wat leidt tot verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, zweten en een gevoel van spanning.
 • Hyperventilatie: Een veelvoorkomend symptoom van een paniekaanval is hyperventilatie, waarbij een persoon snel en oppervlakkig ademhaalt. Hyperventilatie verstoort de balans van zuurstof en kooldioxide in het bloed, wat kan leiden tot symptomen zoals duizeligheid, tintelingen in de handen en voeten, en een gevoel van verstikking.
 • Activatie van het limbisch systeem: Het limbisch systeem, met name de amygdala, speelt een centrale rol bij het verwerken van emoties, inclusief angst. Tijdens een paniekaanval is er een overmatige activiteit in de amygdala, wat leidt tot een versterkte emotionele reactie op angstige prikkels.
 • Hormonale reacties: Tijdens een paniekaanval worden verschillende hormonen vrijgegeven als reactie op stress, waaronder cortisol en adrenaline. Deze hormonen helpen het lichaam te mobiliseren voor actie door de bloeddruk te verhogen, de spierspanning te verhogen en de alertheid te verhogen.

Oorzaken

Een paniekaanval kan verschillende oorzaken hebben en wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van biologische, genetische, psychologische en omgevingsfactoren. Enkele mogelijke oorzaken zijn:

 • Biologische factoren: Sommige mensen hebben een genetische aanleg voor angststoornissen, wat kan leiden tot een verhoogd risico op paniekaanvallen. Chemische onevenwichtigheden in de hersenen, zoals een overactief stressresponsysteem of onevenwichtige neurotransmitters, kunnen ook een rol spelen.
 • Psychologische factoren: Stressvolle levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een geliefde, financiële problemen, werkgerelateerde stress of veranderingen in de levensomstandigheden, kunnen paniekaanvallen veroorzaken of verergeren. Ook onderliggende psychologische problemen, zoals depressie, kunnen een rol spelen.
 • Omgevingsfactoren: Bevorderende omgevingsfactoren, zoals overmatig cafeïnegebruik, drugsgebruik (inclusief medicatie of illegale drugs), of zelfs bepaalde sociale situaties die als bedreigend worden ervaren, kunnen bijdragen aan het optreden van paniekaanvallen.
 • Lichamelijke gezondheid: Lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals een hartaandoening, een schildklieraandoening of ademhalingsproblemen, kunnen symptomen veroorzaken die lijken op die van een paniekaanval. Deze symptomen kunnen op hun beurt paniek uitlokken.
 • Leefstijl factoren: Ongezonde leefstijl gewoonten, zoals slechte voeding, gebrek aan lichaamsbeweging, slaapgebrek en chronische stress, kunnen het risico op het ervaren van paniekaanvallen vergroten.

Het is belangrijk op te merken dat paniekaanvallen complex zijn en vaak niet het gevolg zijn van slechts één enkele factor, maar eerder van een combinatie van verschillende factoren. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken kan mensen helpen om effectieve strategieën te ontwikkelen om met paniekaanvallen om te gaan.

Hoe herken je een paniekaanval?

Het is belangrijk om de symptomen van een paniekaanval te herkennen, zoals een versnelde hartslag, beven, zweten, en een gevoel van verstikking. Mentale symptomen kunnen ook optreden, waaronder een gevoel van onwerkelijkheid, angst voor de dood, en het gevoel de controle te verliezen.

Wat moet ik doen tijdens een paniekaanval

Tijdens een paniekaanval is het essentieel om rustig te blijven en je te richten op je ademhaling. Diepe ademhalingsoefeningen kunnen helpen om de angst te verminderen en je lichaam te kalmeren. Het is ook nuttig om jezelf gerust te stellen en te herinneren dat de paniekaanval vanzelf zal afnemen.

Behandelingsopties voor paniekaanvallen

 • Psychologie: Verschillende vormen van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en exposuretherapie, kunnen worden gebruikt om de onderliggende oorzaken van paniekaanvallen aan te pakken. Een psycholoog kan helpen bij het identificeren van triggers en het aanleren van effectieve copingstrategieën.
 • Osteopathie: Osteopathie kan helpen bij het verminderen van lichamelijke spanning die bijdraagt aan paniekaanvallen. Door manipulatieve technieken toe te passen, kan een osteopaat het lichaam helpen ontspannen en de circulatie verbeteren.
 • Acupunctuur: Acupunctuur kan worden gebruikt om de energiestroom in het lichaam te herstellen en de symptomen van angst en paniekaanvallen te verminderen. Door dunne naalden op specifieke punten in het lichaam te plaatsen, kan een acupuncturist de balans herstellen en de geest kalmeren.
 • Rol van gezonde voeding: Een uitgebalanceerd dieet speelt een belangrijke rol bij het beheersen van paniekaanvallen. Voedingsmiddelen zoals volle granen, groene bladgroenten, vette vis, en voedingsmiddelen rijk aan magnesium en omega-3 vetzuren kunnen helpen bij het verminderen van angst en stress.

Conclusie

Paniekaanvallen kunnen uitdagend zijn, maar er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar om ermee om te gaan. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als je regelmatig last hebt van paniekaanvallen. Met de juiste ondersteuning en zelfzorg kunnen paniekaanvallen beheersbaar worden.

Neem contact op

Kunnen wij u helpen met het beheersen van paniek aanvallen? Neem dan contact met ons op via 0316-331776 of via het contactformulier op deze website. Meer informatie over paniekaanvallen vindt u hier.