Manuele therapie

Manueel therapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

imc grimborn icon

Wat is manuele therapie?
Er wordt gekeken hoe de gewrichten bewegen en waar mogelijke beperkingen zitten in deze beweging. Door de beweeglijkheid van de gewrichten te optimaliseren gaat bewegen makkelijker waardoor de klachten afnemen.

Waarom naar een manueel therapeut? 
De manueel therapeut is opgeleid om verbanden te leggen binnen het lichaam. Dit wil zeggen dat een bewegingsbeperking in de heup bijvoorbeeld kan leiden tot rugklachten.

Of andersom, dat een bewegingsbeperking in de rug leidt tot pijnklachten in bijvoorbeeld de knie. De manueel therapeut is gespecialiseerd in (rug)klachten, zowel acuut als langdurig. Door het leggen van deze verbanden in de ‘keten’ kan een manueel therapeut je mogelijk wel helpen bij klachten die bij reguliere fysiotherapeuten niet zijn verholpen.

Wat kan ik bij een bezoek verwachten?
Tijdens de eerste behandeling zal de therapeut starten met een intakegesprek. Dit gesprek  is ervoor bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klacht en welke belemmering(en) deze in het dagelijks leven geeft. Na dit intakegesprek zal de therapeut een (lichamelijk) onderzoek starten om erachter te komen wat de oorzaak van de klacht is. Mocht na onderzoek blijken dat er een indicatie is voor manuele therapie, dan zal er een start gemaakt worden met deze behandeling bij de eerste afspraak.

Manuele therapie zorgt voor een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Wat kan ik bij een behandeling verwachten? 
De behandelingen zijn erop gericht om het bewegend functioneren van het lijf te optimaliseren. Dit kan op verschillende manieren en er zal per persoon, per klacht, worden afgestemd wat het beste is. Behandelwijzen bestaan vooral uit behandelingen op de bank (mobilisatie/manipulaties), oefeningen en advies voor houding en beweging. Door het bewegend functioneren te optimaliseren kan het lijf de klacht herstellen, en minimaliseer je de kans op het ontwikkelen van andere klachten of een recidief van de klacht.

Kosten en vergoeding
Ben je verzekerd voor fysiotherapie, dan wordt ook de behandeling manuele therapie vergoed. Heb je geen aanvullende zorgverzekering of heb je de behandeling voor dit jaar al ingediend, kijk voor de actuele prijzen bij tarieven.