Osteopathie bij volwassenen

De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam. Hij of zij gebruikt alleen de handen. Het is een veilige methode met een lage behandelfrequentie. Behandeling richt zich op acute, chronische of onbegrepen klachten zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn of buikpijn.

imc grimborn icon

Waarom naar een osteopaat?
Vaak hebben patiënten langdurig klachten die niet worden begrepen of waarbij andere therapie onvoldoende resultaat geeft. Dan is het goed om op een andere manier te kijken. Niet alleen je klacht maar jij als geheel staat daarbij centraal. Een osteopaat neemt de tijd om goed naar je te luisteren en om je lichaam te onderzoeken. Alles in het lichaam heeft beweging nodig om goed te kunnen functioneren. Een osteopaat is getraind om bewegingsverlies te voelen en te bepalen of dit in relatie staat tot je klachten. De klachten en de plek waar de osteopaat behandelt zitten niet per se op dezelfde plek, in je lichaam staat immers alles met elkaar in verbinding. Daarnaast leert een osteopaat je veel over de achtergronden van je klacht en wat je zelf kunt doen aan deze klacht om je gezondheid te verbeteren. De osteopaat werkt samen met andere disciplines.

Wat is osteopathie?
Gezondheid is beweging. De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam. Behandeling richt zich op het verlichten of wegnemen van lichamelijke klachten zoals rug-, nek-, hoofd- of buikpijn waardoor je je weer optimaal gezond kunt voelen. Een osteopaat gebruikt voor de behandeling geen medicijnen of apparatuur. Hij gebruikt alleen zijn handen. Het is een veilige methode met een lage behandelfrequentie.

Wat kan ik bij een eerste bezoek verwachten? 
De eerste keer stelt de osteopaat vragen over je klacht, je ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Zo probeert hij te achterhalen welk weefsel bij jou de klachten veroorzaakt. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. De osteopaat onderzoekt handmatig in welke weefsels sprake is van bewegingsverlies. Bewegingsverlies zorgt ervoor dat weefsels niet in optimale conditie zijn en dat kan sneller tot klachten leiden. Na het onderzoek bespreekt de osteopaat wat hij heeft vastgesteld en stelt een behandelplan op. Dankzij hun opleiding herkennen osteopaten klachten die nader onderzoek vereisen door bijvoorbeeld de huisarts of de specialist. Als het nodig is, verwijst de osteopaat naar hen door.

Een osteopaat onderzoekt en behandelt met de handen de vastzittende of gespannen weefsels en maakt het lichaam zo weer soepel en beweeglijk.

Wat gebeurt er bij een behandeling?
Tijdens de behandeling maakt de osteopaat met zijn handen lichaamsweefsels één voor één weer beweeglijk. Meestal voelt de behandeling prettig aan. Een interval tussen twee behandelingen bedraagt één of meerdere weken. In die tijd kan het lichaam zichzelf herstellen en tot een nieuw evenwicht komen. Vaak zijn drie tot vijf behandelingen voldoende voor herstel of een duidelijke verbetering. Een bezoek aan een osteopaat duurt een half uur tot een uur. Na de behandeling kun je korte tijd last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid of (tijdelijke) verergering van de klacht. Het advies is om na de behandeling rustig aan te doen. Wacht met fanatiek sporten liever tot de volgende dag. Osteopathie kan voor diverse klachten helpen op alle leeftijden. Denk aan spier-, pees-, buik- of gewrichtsklachten, ademhalingsproblemen, hormonale of emotionele problematiek.

Kosten en vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een osteopatisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Een verwijzing van een (huis)arts is niet noodzakelijk. Voor een uitgebreide lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen klik hier.