imc grimborn icon

Somatic Experiencing

Trauma is geen psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Door de taal van ons lichaam te leren spreken kunnen we het helpen zichzelf te genezen.

imc grimborn icon

Wat is Somatic Experiencing?

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte, psychosomatische methode voor het helen van trauma. Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma. Kenmerken van Somatic Experiencing zijn:

  • Het richt zich specifiek op trauma.
  • Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.
  • Het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit.
  • Het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld en herbeleefd te worden.


Hoe werkt Somatic Experiencing?

SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelfgenezende vermogen herstellen.

Waarom Somatic Experiencing?

Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen. Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust en slapeloosheid.
  • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht en krachtverlies in de spieren.
  • Dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens.
  • Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk.

Het zenuwstelsel stuurt ons denken, ons gedrag, onze gevoelens, de sensaties in ons lichaam aan en reageert op onze zintuiglijke waarnemingen.

Wat gebeurt er bij een behandeling?

Een SE-sessie duurt ongeveer 1 uur en begint met een inleidend gesprek dat leidt tot overeenstemming over wat in de sessie onderzocht wordt. Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat men weet wat de traumatische gebeurtenis was. Als men zich herkent in een of meer van de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken. Door hele kleine stapjes te zetten, in en uit de spanning, heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress-symptomen.

Kosten en vergoeding

SE kan worden ingezet binnen een therapievorm die door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed wordt uit het aanvullende pakket. Een verwijzing van een (huis)arts is niet noodzakelijk. Voor een uitgebreide lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen klik hier.

Somatic Experience bij IMC Gimborn in Zevenaar.

Veelgestelde vragen Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) is een vorm van lichaamsgerichte therapie die is ontwikkeld door Peter A. Levine. Het is gericht op het oplossen van trauma en het verminderen van de gevolgen van trauma op het lichaam en de geest.

Tijdens een behandeling Somatic Experiencing wordt er gewerkt met het lichaam en de fysieke sensaties die zich daarbij voordoen. Door middel van gerichte aandacht en het opwekken van lichamelijke sensaties, zoals spanning of trillingen, wordt er gewerkt aan het vrijmaken van geblokkeerde energie die is ontstaan als gevolg van trauma. Dit kan leiden tot een diepere ervaring en verwerking van de traumatische gebeurtenis.

Somatic Experiencing hoeft niet pijnlijk te zijn, maar het kan wel enige fysieke en emotionele ongemakken met zich meebrengen, omdat het werken aan trauma soms intens en emotioneel kan zijn.

Somatic Experiencing kan effectief zijn bij het verminderen van stress, omdat het gericht is op het herstellen van het natuurlijke herstelproces van het lichaam en het verminderen van de impact van trauma op het lichaam en de geest.

Het is mogelijk om trauma’s te verwerken met Somatic Experiencing, omdat de methode zich richt op het oplossen van de impact van trauma op het lichaam en de geest. Echter, het is belangrijk om te beseffen dat elke persoon uniek is en dat het verwerken van trauma een individueel proces is dat tijd, inzet en begeleiding vereist.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op.