imc grimborn icon

Laatst bijgewerkt op 08-Mar-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van IMC Gimborn, Guido Gezellestraat 56-56a, Zevenaar, Gelderland 6901 KZ, Nederland (de), e-mail: info@imc-gimborn.nl, telefoon: 0316331776, over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://www.imc-gimborn.nl) (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, kunt u alstublieft geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Service.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt effectief 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om deze pagina periodiek te controleren.

Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Marketing / Promotie
Ondersteuning
Gerichte advertenties
Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Advertentieservice
Marketingbureaus
Analyse
We vereisen van dergelijke derden dat zij de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer te bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten:

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (port) naar een andere entiteit, eventuele toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, in te trekken, een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en dergelijke andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@imc-gimborn.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Let op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming voor de verwerking ervan voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is opgevraagd.

Cookies etc.

Om meer te weten te komen over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van informatie die u aan ons verstrekt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u onze Klachtenfunctionaris e-mailen op IMC Gimborn, Guido Gezellestraat 56-56a, Zevenaar, e-mail: info@imc-gimborn.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.