Cranio-sacraal therapie

Cranio is een vorm van beweegzorg. Zowel fysieke als emotionele klachten worden lichaamsgericht behandeld. Cranio gebruikt het bindweefselsysteem (de fascia) om blokkades in het lichaam op te sporen en te behandelen. Uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.

imc grimborn icon

Waarom naar een craniosacraal therapeut?
Uit balans zijn levert stress op. Dit proces gaat vaak onbewust en onderhuids. Hoe langer de onbalans duurt hoe vaster je komt te zitten. Je lichaam geeft steeds meer aan dat je voorbij loopt aan jezelf en aan dat wat je nodig hebt om goed te functioneren. Dankzij de diepwerkende kracht van Cranio en de werkwijze van de therapeut, krijg je weer een vertrouwensband met je lichaam en je oorspronkelijke bewegingsruimte. Je bent weer thuis bij jezelf.

Craniosacraal systeem
De schedel (cranium) en het heiligbeen (sacrum) vormen samen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel) een eenheid. Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Ook in de rest van ons lichaam zit bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elke spier, elk bloedvat is bekleed met bindweefsel dat daarmee een bindende factor is in ons lichaam. Het beschermt, steunt en houdt alle onderdelen bij elkaar en van elkaar gescheiden. Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen tijdens al onze bewegingen, zoals lopen, zitten, sporten, werken en zelfs ademen. Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.

Voor kinderen
Gedrags- en concentratieproblemen of sociaalemotionele klachten kunnen het gevolg zijn van blokkades in het lichaam. Cranio verlicht de spanning, ondersteunt de positieve groei en geeft ruimte aan de eigenheid van het kind.

Via aanraking en dialoog wordt een beroep gedaan op het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Wat kan ik bij een eerste bezoek verwachten?  
De behandeling start met een gesprek waarbij de therapeut een aantal vragen stelt om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. Er is alle tijd en ruimte voor jou. Cranio werkt met zachte manuele technieken waarbij je wordt aangeraakt. De kleding blijft aan tijdens de behandeling. Bij volwassenen duurt de behandeling ongeveer 60 minuten. Bij kinderen wordt de behandeltijd aangepast aan de leeftijd van het kind.

Wat gebeurt er bij een behandeling?  
Het uitgangspunt van de therapie is dat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te herstellen, als het maar de kans krijgt. Door zachte manuele technieken optimaliseert Cranio de balans in het bindweefselsysteem en het zenuwstelsel. Het geeft een helende beweging in je fysieke lichaam en het helpt je te ontspannen waardoor je inzicht krijgt in de oorzaak van je klacht. Dit nieuwe bewustzijn creëert ruimte voor veranderingen en herstel. Je gezondheid verbetert en je komt weer in contact met jezelf als  mens.

Kosten en vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een cranioconsult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Een verwijzing van een (huis)arts is niet noodzakelijk. Voor een uitgebreide lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen klik hier.