imc grimborn icon

Craniosacraal therapie

Cranio is een vorm van beweegzorg. Zowel fysieke als emotionele klachten worden lichaamsgericht behandeld. Cranio gebruikt het bindweefselsysteem (de fascia) om blokkades in het lichaam op te sporen en te behandelen. Uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.

imc grimborn icon

Waarom naar een craniosacraal therapeut?

Uit balans zijn levert stress op. Dit proces gaat vaak onbewust en onderhuids. Hoe langer de onbalans duurt hoe vaster je komt te zitten. Je lichaam geeft steeds meer aan dat je voorbij loopt aan jezelf en aan dat wat je nodig hebt om goed te functioneren. Dankzij de diepwerkende kracht van Cranio en de werkwijze van de therapeut, krijg je weer een vertrouwensband met je lichaam en je oorspronkelijke bewegingsruimte. Je bent weer thuis bij jezelf.

Craniosacraal systeem

De schedel (cranium) en het heiligbeen (sacrum) vormen samen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel) een eenheid. Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Ook in de rest van ons lichaam zit bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elke spier, elk bloedvat is bekleed met bindweefsel dat daarmee een bindende factor is in ons lichaam. Het beschermt, steunt en houdt alle onderdelen bij elkaar en van elkaar gescheiden. Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen tijdens al onze bewegingen, zoals lopen, zitten, sporten, werken en zelfs ademen. Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.

Craniosacraal therapie voor kinderen

Gedrags- en concentratieproblemen of sociaal-emotionele klachten kunnen het gevolg zijn van blokkades in het lichaam. Cranio verlicht de spanning, ondersteunt de positieve groei en geeft ruimte aan de eigenheid van het kind.

Via aanraking en dialoog wordt een beroep gedaan op het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Wat kan ik bij een eerste bezoek verwachten?

De behandeling start met een gesprek waarbij de therapeut een aantal vragen stelt om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. Er is alle tijd en ruimte voor jou. Cranio werkt met zachte manuele technieken waarbij je wordt aangeraakt. De kleding blijft aan tijdens de behandeling. Bij volwassenen duurt de behandeling ongeveer 60 minuten. Bij kinderen wordt de behandeltijd aangepast aan de leeftijd van het kind.

De Cranio behandeling

Het uitgangspunt van de therapie is dat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te herstellen, als het maar de kans krijgt. Door zachte manuele technieken optimaliseert Cranio de balans in het bindweefselsysteem en het zenuwstelsel. Het geeft een helende beweging in je fysieke lichaam en het helpt je te ontspannen waardoor je inzicht krijgt in de oorzaak van je klacht. Dit nieuwe bewustzijn creëert ruimte voor veranderingen en herstel. Je gezondheid verbetert en je komt weer in contact met jezelf als  mens.

Cranio-sacraal therapie bij IMC Gimborn in Zevenaar.

Kosten en vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een cranioconsult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Een verwijzing van een (huis)arts is niet noodzakelijk. Voor een uitgebreide lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen klik hier.

Veelgestelde vragen Craniosacraal Therapie

Een craniosacraal therapeut is een therapeut die zich richt op het behandelen van het craniosacrale systeem. Dit systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het membraan dat deze structuren omgeeft, en het cerebrospinale vocht dat deze structuren beschermt en voedt. Cranio-sacrale therapie is een vorm van manuele therapie die gericht is op het herstellen van de balans en het optimaliseren van de functie van dit systeem.

Over het algemeen wordt craniosacraal therapie als veilig beschouwd. Omdat de technieken die worden gebruikt bij deze therapie zeer zacht zijn en gericht zijn op het verbeteren van de lichaamsfunctie en het verminderen van stress, zijn er over het algemeen weinig risico’s verbonden aan deze therapie. Zoals bij elke vorm van medische behandeling kan er echter een risico op bijwerkingen zijn, zoals tijdelijke vermoeidheid of lichte hoofdpijn na de behandeling.

Craniosacrale therapie werkt door middel van zachte manipulaties van het craniosacrale systeem. De therapeut gebruikt zachte aanrakingen om de bewegingen van het craniosacrale ritme te evalueren en om eventuele blokkades in het systeem op te sporen. Vervolgens worden er zachte druktechnieken toegepast om deze blokkades op te heffen en de balans en de functie van het systeem te herstellen. Het doel van de therapie is om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren en te helpen het lichaam te ontspannen en te herstellen.

Craniosacraal therapie kan helpen bij het verminderen van stress en angst. De zachte manipulaties die bij deze therapie worden gebruikt, kunnen helpen om de spierspanning te verminderen en het lichaam te ontspannen, waardoor stress en angst kunnen verminderen. Bovendien kan de therapie helpen om de blokkades in het craniosacrale systeem op te heffen, wat kan bijdragen aan het verminderen van stress en het verbeteren van de algehele gezondheid en welzijn.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op.